CelsaGroup Celsa Huta Ostrowiec Long Products
< HOME
GLOBAL
COMMITMENT

PRODUCTS >

Declarations
CZ_prohl shody_ 2017_B500SP

CZ_prohl shody_ 2017_CELSAMAX

CZ_prohl shody_ 2017_ČSN_B500B

CZ_prohl shody_ 2017_STO_B500B

CZ_PROHLASENI O VLASTNOSTECH c. 04_2017

Deklaracja o radioaktywności wyrobów

DE_LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 04_2017

Environmental Product Declaration as per ISO 14025 and EN 15804

EN_DECLARATION OF PERFORMANCE No 04_2017

HU_Declaration of performance 02_2018-DoP sz. bars B500B_Hungarian

HU_Declaration of performance 03_2018-DoP sz. bars B500SP_Hungarian

HU_Declaration of performance 04_2018-DoP sz. coils CELSAMAX_Hungarian

HU_Declaration of performance No. 02_2018-DoP bars B500B_English

HU_Declaration of performance No. 03_2018-DoP bars B500SP_English

HU_Declaration of performance No. 04_2018-DoP coils CELSAMAX_English

HU_TELJESITMENYNYILATKOZAT Sz. 04_2017

LT_EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA Nr 04_2017

LT_Declaration of Performance No 01_2019_bars B500SP_EN+LT 2019.pdf

LT_Declaration of Performance No 15_2017_coils Celsamax B500SP_EN+LT 2017 .pdf

LV_EKSPLUATACIJAS IPAŠIBU DEKLARACIJA Nr 04_2017

PL_DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 04_2017

PL_Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa dla wyrobów CHO

PL_Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 05_2018 PŻ B500SP

PL_Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 06_2018 KŻ B500SP

PL_Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 07_2018 PŻ B500SN

PL_Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 08_2018 KŻ B500SN

PL_Oświadczenie REACH - en

RO_Declaration of conformity No 1_2017 - coils CELSAMAX B500SP 2017.10.24

RO_Declaration of conformity No 2_2017 - bars B500SP 2017.10.24

RO_DECLARATIA DE PERFORMATA Nr 04_2017

SK_Vyhlasenie o parametroch c. 04_2017_bars B500B and B500SP

SK Vyhlasenie o parametroch_coils CELSAMAX B500SP

SK_VYHLASENIE O PARAMETROCH c. 04_2017

CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska   -   Tel +48 41 249 30 00   -   Fax +48 41 249 22 22   -  EMail: celsaho@celsaho.com
All rights reserved             Legal Terms and - Credits