CelsaGroup Celsa Huta Ostrowiec Long Products
< HOME
GLOBAL
COMMITMENT

PRODUCTS >

Declarations
CZ_prohl shody_ 2017_B500SP

CZ_prohl shody_ 2017_CELSAMAX

CZ_prohl shody_ 2017_ČSN_B500B

CZ_prohl shody_ 2017_STO_B500B

CZ_PROHLASENI O VLASTNOSTECH c. 02_2019

CZ_prohl shody_ 1_2019_STO_svitky B500B

CZ_prohl shody_ 2_2019_CSN_svitky B500B

Deklaracja o radioaktywności wyrobów

DE_LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 02_2019

EN_DECLARATION OF PERFORMANCE No 02_2019

HU_Declaration of performance 02_2018-DoP sz. bars B500B_Hungarian

HU_Declaration of performance 03_2018-DoP sz. bars B500SP_Hungarian

HU_Declaration of performance 04_2018-DoP sz. coils CELSAMAX_Hungarian

HU_Declaration of performance No. 02_2018-DoP bars B500B_English

HU_Declaration of performance No. 03_2018-DoP bars B500SP_English

HU_Declaration of performance No. 04_2018-DoP coils CELSAMAX_English

HU_TELJESITMENYNYILATKOZAT Sz. 02_2019

LT_EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA Nr 02_2019

LT_Declaration of Performance No 01_2019_bars B500SP_EN+LT 2019.pdf

LT_Declaration of Performance No 15_2017_coils Celsamax B500SP_EN+LT 2017 .pdf

LV_EKSPLUATACIJAS IPAŠIBU DEKLARACIJA Nr 02_2019

PL_DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 02_2019

PL_Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 11_2019 PŻ B500SP

PL_Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 12_2019 KŻ B500SP

PL_Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 13_2019 PŻ B500SN

PL_Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 14_2019 KŻ B500SN

PL_Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa dla wyrobów CHO

PL_Oświadczenie REACH - en

RO_Declaration of conformity No 1_2017 - coils CELSAMAX B500SP 2017.10.24

RO_Declaration of conformity No 2_2017 - bars B500SP 2017.10.24

RO_DECLARATIA DE PERFORMATA Nr 02_2019

SK_Vyhlasenie o parametroch c. 04_2017_bars B500B and B500SP

SK Vyhlasenie o parametroch_coils CELSAMAX B500SP

SK_Vyhlasenie o parametroch c. 15_2019_coils B500B

SK_VYHLASENIE O PARAMETROCH c. 02_2019

CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska   -   Tel +48 41 249 30 00   -   Fax +48 41 249 22 22   -  EMail: celsaho@celsaho.com
All rights reserved             Legal Terms and - Credits