CelsaGroup Celsa Huta Ostrowiec Long Products
< HOME
GLOBAL
COMMITMENT

PRODUCTS >

Declaration

>

Archives
CZ-Prohlaseni o vlastnostech No 1_2013

CZ-Prohlaseni o vlastnostech C. 2_2016

CZ_PROHLASENI O VLASTNOSTECH c. 03_2016

Declaration of performance_ bars B500B_English

Declaration of performance_ bars B500SP_English

Declaration of performance_ coils CELSAMAX_English

Declaration of performance_ bars B500B_Hungarian

Declaration of performance_ bars B500SP_Hungarian

Declaration of performance_ coils CELSAMAX_Hungarian

Declaration of Performance_bars B500SP_English_Lithuanian

Declaration of Performance_coils CELSAMAX B500SP_English_Lithuanian

DE-Leistungserklaerung Nr 01_2013

DE-Leistungserklaerung Nr 01_2016

DE_LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr 03_2016

DE-Nutzungseigenchaftserklarung Nr. 02_2016

EN-Declaration of performance No 01_2013

EN-Declaration of performance No 01_2016

EN-Declaration of performance No 02_2016

EN_DECLARATION OF PERFORMANCE No 03_2016

ES-Declaración de prestaciones No 01_2013_LB

ES-Declaración de prestaciones No 01_2013_SK

HU-Nyilatkozat a hasznalati jellemzokrol SZ. 02_2016

HU-Teljesitmenyi nyilatkozat Sama 01_2013

HU_TELJESITMENYNYILATKOZAT Sz. 03_2016

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa dla wyrobów CHO

LT-Eksploataciniu savybiu deklaracija Nr. 02_2016

LT_EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr 03_2016

LV-Ekspluatacijas ipasibu deklaracija Nr. 02_2016

LV-Eskpluatacjas ipasibu deklaracija Nr. 01_2013

LV-Eskpluatacjas ipasibu deklaracija Nr. 01_2016

LV_EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr 03_2016

LT_Declaration of Performance No 04_2016_bars B500SP_EN+LT 2016.pdf

PL-Deklaracja właściwości użytkowych Nr 01_2013

PL-Deklaracja właściwości użytkowych Nr 01_2016

PL-Deklaracja właściwości użytkowych Nr 02_2016

PL_DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 03_2016

RO-Declaratia de performanta Nr. 02_2016

RO_DECLARATIA DE PERFORMATA Nr 03_2016

SK Vyhlasenie o parametroch_bars B500B_ B500SP

SK_VYHLASENIE O PARAMETROCH c. 03_2016

CELSA Huta Ostrowiec Sp. z o.o., ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polska   -   Tel +48 41 249 30 00   -   Fax +48 41 249 22 22   -  EMail: celsaho@celsaho.com
All rights reserved             Legal Terms and - Credits